Vai jums ir atbilstošas mārketinga zināšanas un prasmes?

Pārbaudi savas prasmes

Projekts “FUSE IT” (nākotnes prasmes mārketinga un IKT izglītības jomā) pievēršas izglītības un darba tirgus prasībām attiecībā uz profesionālajām prasmēm un zināšanām studentiem un augstskolu absolventiem (tostarp mūžizglītības pasākumiem).

Šis tiešsaistes barometrs palīdzēs jums novērtēt savas zināšanas par mārketingu.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Tālāk >